TV& VIDEO

ghép giác mạc

Bộ trưởng Bộ Y tế đăng ký hiến tặng mô, tạng

Bộ trưởng Bộ Y tế đăng ký hiến tặng mô, tạng

VTV.vn - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Từ năm 2013, bà đã đăng ký hiến tặng tất cả các mô, tạng sau khi chết, chết não và được gia đình ủng hộ.