TV& VIDEO

hiện tượng thời tiết bất thường

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ gia tăng trong những tháng tới

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ gia tăng trong những tháng tới

VTV.vn - Trong khoảng 1 - 2 tháng tới, nhiều khả năng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ xuất hiện gia tăng trên phạm vi toàn quốc.