TV& VIDEO

hiện tượng tự nhiên

Dải nước đỏ xuất hiện tại Hà Tĩnh là hiện tượng tự nhiên bình thường

Dải nước đỏ xuất hiện tại Hà Tĩnh là hiện tượng tự nhiên bình thường

VTV.vn - Dải nước màu đỏ ở khu vực cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) chỉ là hiện tượng tự nhiên.