TV& VIDEO

hiệp định đình chiến

Phim tài liệu Những cơ hội cho hòa bình: Nhìn lại quá trình đàm phán lịch sử của Hiệp định Paris 1973

Phim tài liệu Những cơ hội cho hòa bình: Nhìn lại quá trình đàm phán lịch sử của Hiệp định Paris 1973

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Đài THVN thực hiện bộ phim tài liệu với tựa đề Những cơ hội cho hòa bình.