TV& VIDEO

Hiệp định thương mại hàng hóa

Chọn lắp ráp hay nhập khẩu ô tô?

Chọn lắp ráp hay nhập khẩu ô tô?

VTV.vn - Với lượng xe nhập khẩu không bị đánh thuế tăng mạnh, các doanh nghiệp lắp ráp trong nước sẽ cạnh tranh như thế nào?