TV& VIDEO

Hiệp hội dệt may

Dệt may Việt Nam có thể tiết kiệm hơn 1 tỷ USD từ giảm chi phí logistics

Dệt may Việt Nam có thể tiết kiệm hơn 1 tỷ USD từ giảm chi phí logistics

VTV.vn - Việc tiết giảm chi phí cho ngành dệt may Việt Nam không chỉ từ những thay đổi của chính sách mà còn cần những giải pháp tăng năng lực cạnh tranh.