TV& VIDEO

hiệp hội mía đường

Ngành mía đường: Có nên tiếp tục kéo dài quá trình bảo hộ?

Ngành mía đường: Có nên tiếp tục kéo dài quá trình bảo hộ?

Là 1 trong 4 mặt hàng được bảo hộ, ngành mía đường đang đứng trước sức ép cạnh tranh khi hàng loạt hiệp định thương mại tự do được đàm phán, ký kết.