hiệp hội mía đường

Tồn kho ngành mía đường chưa phải ở mức quá lớn

Tồn kho ngành mía đường chưa phải ở mức quá lớn

VTV.vn - Mức tồn kho mía đường hiện nay vẫn đang kiểm soát được vì đang vào vụ sản xuất.