Hiệp sĩ lưu ban

Bộ trưởng Bộ TT - TT yêu cầu báo cáo giải trình về cuốn sách Hiệp sĩ lưu ban

Bộ trưởng Bộ TT - TT yêu cầu báo cáo giải trình về cuốn sách Hiệp sĩ lưu ban

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa yêu cầu Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương báo cáo giải trình chi tiết về cuốn Hiệp sĩ lưu ban.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive