TV& VIDEO

Hiệp sĩ mù

Công bố hạng mục Toàn cảnh LHP Việt Nam XIX: 100% phim thương mại

Công bố hạng mục Toàn cảnh LHP Việt Nam XIX: 100% phim thương mại

VTV.vn - Ban tổ chức LHP Việt Nam XIX vừa công bố danh sách 15 phim tham gia hạng mục Toàn cảnh. Danh sách này 100% là phim thương mại.