TV& VIDEO

Hiệp thương bầu cử

Tăng đại biểu chuyên trách trong Hiệp thương bầu cử

Tăng đại biểu chuyên trách trong Hiệp thương bầu cử

VTV.vn - Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, số đại biểu Trung ương đã được thống nhất là 198, cao hơn nhiệm kỳ trước 15 đại biểu và đây đều là những đại biểu chuyên trách.