TV& VIDEO

hiệp thương

Phát hiện sai phạm về giá dịch vụ tại sân bay Nội Bài

Phát hiện sai phạm về giá dịch vụ tại sân bay Nội Bài

Qua kiểm tra về giá dịch vụ phi hàng không tại sân bay Nội Bài, Cục Hàng không Việt Nam đã phát hiện nhiều sai phạm về giá bán và chất lượng dịch vụ tại đây.