TV& VIDEO

Hiệp ước an ninh

Anh sẽ đề xuất hiệp ước an ninh mới với EU

Anh sẽ đề xuất hiệp ước an ninh mới với EU

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh cho biết, Chính phủ nước này sẽ đề xuất một hiệp ước an ninh mới để duy trì mức độ hợp tác chống khủng bố với EU sau khi Anh rời khối này.