TV& VIDEO

hiệu đính

Những hình ảnh “độc” về phim Người cộng sự

Những hình ảnh “độc” về phim Người cộng sự

 Dự án phim Người cộng sự hợp tác giữa VFC và Đài TBS, Nhật Bản đang ở giai đoạn hoàn thiện, VTV News sẽ liên tục chuyển đến những thông tin, hình ảnh mới nhất được ghi nhận từ đoàn làm phim.