hiểu lầm

Ngày 2/4 là ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ

Ngày 2/4 là ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ

Ngày 2/4 hàng năm được LHQ lựa chọn là ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive