TV& VIDEO

hiệu quả hoạt động

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả các hội văn học khu vực Đông Nam Bộ

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả các hội văn học khu vực Đông Nam Bộ

VTV.vn - Hôm nay (9/11), tại Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm "Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội văn học nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ".