TV& VIDEO

hiệu ứng

Đọ camera của những smartphone hàng đầu hiện nay

Đọ camera của những smartphone hàng đầu hiện nay

Khả năng chụp ảnh được xem là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá một chiếc smartphone có “đỉnh” hay không.