TV& VIDEO

hình ảnh tĩnh

Kỹ thuật chiếu sáng mới làm sống lại những bức họa

Kỹ thuật chiếu sáng mới làm sống lại những bức họa

VTV.vn - Một kỹ thuật chiếu sáng mới của các nhà khoa học Nhật Bản đã giúp làm sống dậy một cách kỳ diệu các vật thể tĩnh.