TV& VIDEO

hình dịch

Khai mạc diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu lần 7

Khai mạc diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu lần 7

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu lần thứ 7 vừa được khai mạc ngày hôm qua (14/9), tại Ukraine.