TV& VIDEO

hình không gian

Amazon đang phát triển smartphone 3D?

Amazon đang phát triển smartphone 3D?

 Nhiều thông tin đăng tải trên các website công nghệ cho biết, Amazon đang phát triển hai dòng smartphone, trong đó có một thiết bị được trang bị công nghệ 3D.