TV& VIDEO

hình nộm

Giải mã ngôi làng hình nộm ở Nagaro, Nhật Bản

Giải mã ngôi làng hình nộm ở Nagaro, Nhật Bản

Câu chuyện về ngôi làng này như một minh chứng cho sự già hóa dân số và hiện tượng di dân về các thành phố lớn của đất nước Mặt trời mọc.