TV& VIDEO

hình phạt

Hôm nay (9/6), tuyên án “bầu” Kiên cùng đồng phạm

Hôm nay (9/6), tuyên án “bầu” Kiên cùng đồng phạm

Theo dự kiến, hôm nay, Toà án nhân TP Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm sau khi trải qua một thời gian dài xét xử.