TV& VIDEO

hình sự hóa

Lạm quyền trong hình sự hóa quan hệ hành chính, kinh tế: Cần có giải pháp quyết liệt và triệt để

Lạm quyền trong hình sự hóa quan hệ hành chính, kinh tế: Cần có giải pháp quyết liệt và triệt để

VTV.vn - Làm thế nào để khắc phục xu hướng hình sự hóa và phi hình sự hóa trong giải quyết các quan hệ hành chính và kinh tế của các cơ quan tố tụng hiện nay?