TV& VIDEO

HLV Graechen Guillaume

HA Gia Lai: Phi thường hay bình thường

HA Gia Lai: Phi thường hay bình thường

Người ta thường nói lứa Công Phượng và các đồng đội như hiện tượng của bóng đá Việt Nam. Gọi họ là hiện tượng vì họ đá đẹp thuộc vào loại hiếm trong bóng đá nội...