TV& VIDEO

Hồ Anh Dũng

Sôi nổi diễn đàn "Truyền hình với phát triển văn hóa Việt Nam"

Sôi nổi diễn đàn "Truyền hình với phát triển văn hóa Việt Nam"

Diễn đàn "Truyền hình với phát triển văn hóa Việt Nam" do Ban Khoa giáo - Đài THVN tổ chức vào sáng nay (20/12) là một trong những hoạt động đáng chú ý tại LHTHTQ lần thứ 33.