TV& VIDEO

Hò biển

Giai điệu tự hào tháng 9: Mạnh mẽ thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Giai điệu tự hào tháng 9: Mạnh mẽ thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

VTV.vn - Chương trình Giai điệu tự hào tháng 9 với chủ đề "Bám biển quê hương" đã gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.