TV& VIDEO

Hộ chiếu Đức

Hộ chiếu Đức đi được nhiều nước nhất thế giới

Hộ chiếu Đức đi được nhiều nước nhất thế giới

VTV.vn - Hộ chiếu Đức có hiệu lực nhất thế giới xét về mặt tự do đi lại. Theo đó, công dân Đức có quyền đi tới nhiều nước khác nhất mà không cần thị thực.