TV& VIDEO

hồ chứa nước khô hạn

Nhiều hồ chứa nước tại Ninh Thuận khô hạn nặng

Nhiều hồ chứa nước tại Ninh Thuận khô hạn nặng

VTV.vn - 20 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang bị khô hạn nặng, trong đó, hồ Sông Trâu tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, đang ở dưới mực nước chết.