TV& VIDEO

hồ chứa titan

Bình Thuận: Hồ chứa Titan lại chảy nước xuống nhà dân

Bình Thuận: Hồ chứa Titan lại chảy nước xuống nhà dân

VTV.vn - Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã nhận tin báo, nước từ hồ chứa Titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (vỡ hồi tháng 6) lại chảy xuống nhà dân.