TV& VIDEO

hồ Đá Bạc

Chuyện về những người đánh cá còn sót lại trên hồ Đá Bạc

Chuyện về những người đánh cá còn sót lại trên hồ Đá Bạc

VTV.vn - Câu chuyện của 2 người đánh cá cuối cùng trên hồ Đá Bạc (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cho thấy, hạn hán đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân nơi đây.