hồ dầu tiếng xả lũ

Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông Sài Gòn từ ngày 19-25/12

Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông Sài Gòn từ ngày 19-25/12

VTV.vn - Hồ Dầu Tiếng sẽ vận hành xả nước xuống sông Sài Gòn từ 7h ngày 19/12 đến 7h ngày 25/12.