TV& VIDEO

hộ nuôi cá tra

Giá giảm mạnh, nông dân nuôi cá tra "tiến thoái lưỡng nan"

Giá giảm mạnh, nông dân nuôi cá tra "tiến thoái lưỡng nan"

VTV.vn - Nhiều hộ nuôi cá tra tại ĐBSCL đang trong tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” vì nếu tiếp tục nuôi chắc chắn thua lỗ; nếu dừng nuôi, họ không biết lấy gì trả nợ ngân hàng.