hồ sơ dự tuyển

VTV Digital gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển

VTV Digital gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển

VTV.vn - Hạn nộp hồ sơ dự tuyển vào các vị trí việc làm tại Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số (VTV Digital) - Đài THVN sẽ được kéo dài đến hết ngày 29/4.