TV& VIDEO

hồ sơ xuất khẩu lao động

Quy định mức trần phí xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Quy định mức trần phí xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

VTV.vn - Theo quy định mới của Bộ Lao Động - Thương binh và xã hội, phí xuất khẩu lao động sang Nhật Bản sẽ không được quá 3.600 USD.