TV& VIDEO

hỗ trợ đất lúa

Vì sao nông dân ĐBSCL không muốn nhận tiền hỗ trợ đất lúa?

Vì sao nông dân ĐBSCL không muốn nhận tiền hỗ trợ đất lúa?

VTV.vn - Mỗi lần có tiền hỗ trợ đất lúa, địa phương lại thu thêm phần hỗ trợ kinh phí hỗ trợ của nông dân, do đó, chính sách này chỉ còn là hình thức.