TV& VIDEO

hỗ trợ đầu vào

Xây dựng thành công NTM: Sự giao hòa của ý Đảng - lòng dân

Xây dựng thành công NTM: Sự giao hòa của ý Đảng - lòng dân

VTV.vn - Theo ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới thành công chính là sự giao hòa giữa ý Đảng và lòng dân.