TV& VIDEO

hỗ trợ diêm dân

Nhiều địa phương kiến nghị thu mua tạm trữ muối

Nhiều địa phương kiến nghị thu mua tạm trữ muối

VTV.vn - Do lượng muối tồn đọng nhiều, giá muối xuống thấp, nhiều địa phương đã có kiến nghị mua tạm trữ muối hoặc chính sách để hỗ trợ diêm dân.