hỗ trợ điện

Đề xuất nâng mức hỗ trợ số điện với hộ nghèo lên 100 kWh/tháng

Đề xuất nâng mức hỗ trợ số điện với hộ nghèo lên 100 kWh/tháng

VTV.vn - Trong các nội dung góp ý xây dựng biểu giá điện mới, mới đây, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã đề xuất nâng mức hỗ trợ sử dụng điện đối với hộ nghèo.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive