hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Bắc Ninh đối thoại với doanh nghiệp

Bắc Ninh đối thoại với doanh nghiệp

VTV.vn - Bắc Ninh sẽ tạo mọi điều kiện tối đa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh.