TV& VIDEO

hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2017: Thẳng thắn, chân thành và xây dựng

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2017: Thẳng thắn, chân thành và xây dựng

VTV.vn - Đây là tinh thần chung của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2017 được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị.