TV& VIDEO

hỗ trợ gia đình

Những nguyện vọng của người dân Singapore gửi tới Thủ tướng

Những nguyện vọng của người dân Singapore gửi tới Thủ tướng

VTV.vn - Người dân Singapore đang rất hào hứng tham gia vào một cuộc thi được phát động trên trang Facebook của Thủ tướng Lý Hiển Long.