TV& VIDEO

hỗ trợ hạn hán

Nhập nhèm kê khai nhận hỗ trợ hạn hán tại Gia Lai

Nhập nhèm kê khai nhận hỗ trợ hạn hán tại Gia Lai

VTV.vn - Công tác triển khai hỗ trợ hạn hán tại một số địa phương ở tỉnh Gia Lại còn nhiều lúng túng, mập mờ, gây nên tình trạng khiếu kiện đông người.