TV& VIDEO

hỗ trợ hộ nghèo

Kon Tum hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở

Kon Tum hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở

VTV.vn - Tỉnh Kon Tum xác định giảm nghèo là mục tiêu hàng đầu trong chính sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc.