TV& VIDEO

hỗ trợ học sinh vùng biển

Quảng Trị: Miễn giảm học phí cho học sinh vùng biển

Quảng Trị: Miễn giảm học phí cho học sinh vùng biển

VTV.vn - Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, học sinh vùng biển sẽ được miễn giảm học phí có thời hạn.