TV& VIDEO

hỗ trợ kỹ thuật

Tăng cường hợp tác với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ

Tăng cường hợp tác với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng các cơ chế thông thoáng.