TV& VIDEO

hỗ trợ người tiêu dùng

Pinterest sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ mua hàng qua ảnh

Pinterest sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ mua hàng qua ảnh

VTV.vn - Mạng xã hội chia sẻ ảnh Pinterest đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc hỗ trợ người tiêu dùng mua hàng chỉ bằng hình ảnh.