TV& VIDEO

hỗ trợ nước cho người dân

Bình Định triển khai phương án hỗ trợ nước cho người dân

Bình Định triển khai phương án hỗ trợ nước cho người dân

VTV.vn - Hiện nay, tỉnh Bình Định đã có gần 3.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Các phương án hỗ trợ nước cho người dân đang được triển khai.