TV& VIDEO

hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn

Kiên Giang: Nhiều bất cập trong việc hỗ trợ nông dân vùng hạn mặn

Kiên Giang: Nhiều bất cập trong việc hỗ trợ nông dân vùng hạn mặn

VTV.vn - Tại tỉnh Kiên Giang - địa phương chịu thiệt hại nhiều do hạn mặn, người dân rất băn khoăn vì còn nhiều bất cập trong việc hỗ trợ thiệt hại thiên tai.