TV& VIDEO

hỗ trợ tín dụng

Bộ NN&PTNT chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn

Bộ NN&PTNT chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội cùng chung tay triển khai các giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi lợn.