TV& VIDEO

Hỗ trợ vé xe

Hỗ trợ 7.000 vé xe cho công nhân về ăn Tết

Hỗ trợ 7.000 vé xe cho công nhân về ăn Tết

VTV.vn - Dự kiến, sẽ có 7.000 vé xe được dành để hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.