hỗ trợ vốn

Ngư dân khó khăn tìm vốn đóng tàu theo Nghị định 17

Ngư dân khó khăn tìm vốn đóng tàu theo Nghị định 17

VTV.vn - Nước ta đặt mục tiêu phát triển hơn 2000 tàu công suất lớn khai thác xa bờ theo NĐ17 của Chính phủ, tuy nhiên, ngư dân vẫn còn nhiều trăn trở trong quá trình thực hiện.