TV& VIDEO

hỗ trợ xuất khẩu

Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu trực tuyến

Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu trực tuyến

VTV.vn - Để hoạt xuất nhập khẩu trực tuyến dễ dàng hơn, Liên minh hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến đã được ra mắt.